• Η Βίβλος—Εγράφη από Ανθρώπους Αλλά Είναι Άγγελμα Θεού