• Πώς Επηρεάζεσθε Μη Γνωρίζοντας την ‘Ημέρα και την Ώρα’;