• Δίνετε στον Θεό την Αποκλειστική Αφοσίωσι που του Αξίζει