• Αποκαλύπτεται το Καταφύγιο της Ψευδούς Βασιλείας