• Ο Θεός ας Είναι ο Υπέρτατος Κυρίαρχος της Ζωής Μας