• Μια Θετική Ενέργεια Απαιτείται από Όσους Σπεύδουν στο Καταφύγιο