• Ο «Άγιος Τόπος» του Χριστιανικού Κόσμου Σύντομα θα Ερημωθή