• Ποια Άτομα Επιδοκιμάζονται για τη Νέα Τάξι του Θεού