• Το Βιβλίο του Ιακώβου—Προτροπή για Πρακτική Χριστιανοσύνη