• Ένας Γηραιός Άνθρωπος του Οποίου η Πίστις Ανταμείφθηκε