• Αντιμετώπισις της «Μεγάλης θλίψεως» με Εμπιστοσύνη