• Ο Γάμος—Μια Διάταξις Τιμώμενη στον Λόγο του Θεού