• Το «Δένδρον» που η Πτώσις του Συγκλονίζει τον Κόσμο