• Ένας Χαρωπός και Υπομονητικός Εργάτης στο Αγαθό Έργο