• Δευτερονόμιο—Μωυσέως Στοργικοί Αποχαιρετιστήριοι Λόγοι