• “Η Βασιλεία του Κύριου Ημών και του Χριστού Αυτού Αναλαμβάνει Εξουσία”