• Η Επί του Όρους Ομιλία—Οι Χριστιανοί ως ‘Άλας’ και ‘Φως’