• Ένας Άνθρωπος που Αντιστάθηκε στο Θέλημα του Θεού