• Η Επί του Όρους Ομιλία—“Ύπαγε Πρώτον Φιλιώθητι με τον Αδελφόν Σου”