• Αποφασίσθηκε Διαφώτιση του Κοινού για τα «Μέντιουμ»