• Η Επί του Όρους Ομιλία—‘Ας Ήναι η Ελεημοσύνη σου εν τω Κρυπτώ’