• Η Επί του Όρους Ομιλία—“Ούτω, Λοιπόν, Προσεύχεσθε Σεις”