• Σοφοί, Συνετοί και Έμπειροι Άνδρες για να Καθοδηγούν τον Λαόν του Θεού