• Επί του Όρους Ομιλία—‘Ακούετε τους Λόγους Τούτους, και Κάμνετε Αυτούς’