• Η Άμπελος που ο Οίνος της Ευφραίνει Θεό και Ανθρώπους