• Ιησούς Χριστός—ο Νικηφόρος Βασιλεύς με τον Οποίον θα Λογαριασθούν τα Έθνη