• Ιεχωβά, η Ελπίδα μας για να Εισέλθωμε σε μια Νέα Τάξι