• “Την Οδό της Ζωής” ή “Την Οδό του Θανάτου”—Ποια;