• Θεία Κρίσις Κατά των Ψευδοπροφητών του Χριστιανικού Κόσμου