• Ωφελούμενοι από τον «Ένα Μεσίτη Μεταξύ Θεού και Ανθρώπων»