• Η Υπόσχεσις του Θεού για την Παγκόσμια Κυβέρνησί του Είναι Αξιόπιστη