• Κυβέρνησις του Θεού—Η Μόνη Ελπίδα του Ανθρωπίνου Γένους