• Το Βιβλίο των Παροιμιών—Άφθονη Σοφία με Λίγες Λέξεις