• Ο Αβδιού Δίνει Προειδοποίηση και Παρηγοριά από τον Θεό