• Ιεραποστολικός Ζήλος—Σημάδι της Αληθινής Χριστιανοσύνης