• «Τις Λοιπόν Είναι ο Πιστός Οικονόμος και Φρόνιμος;»