• Νεαροί, Είναι η Ηθική της Βίβλου η Καλύτερη Οδός;