• Το ‘Τέλος του Κόσμου’—Κάτι για το Οποίο να Ελπίζουμε;