• Οσιότητα στη ‘‘Βασιλεία του Κυρίου Ημών και του Χριστού Αυτού’’