• Εκπαιδευμένη Γλώσσα—«Για Ενθάρρυνση των Καταβαρημένων»