• Απορρίψτε την Αποστασία, Προσκολληθείτε Στην Αλήθεια!