• Ενδιαφέρεται ο Θεός για Τους Διανοητικά Άρρωστους;