• “Ο Ισραήλ του Θεού” και το Τέλος των Καιρών των Εθνών