• ‘Να Θυμάστε Εκείνους που Παίρνουν την Ηγεσία Ανάμεσά Σας’