• Ευτυχία Παρά την Ύπαρξη ενός Άνομου, Χωρίς Αγάπη Κόσμου