• ‘Όλος ο Ισραήλ’ Σώζεται για να Ευλογήσει Όλο το Ανθρώπινο Γένος