• Κατευθύνετε τους Νεοφερμένους στην Οργάνωση του Θεού