• Σε Ενότητα με τον Δημιουργό της Παγκόσμιας Οργάνωσης