• Φιλόσοφοι της Αρχαίας Αθήνας—Στωικοί και Επικούριοι