• Αποκτώντας Ειρήνη με τον Θεό Μέσω της Αφιέρωσης και του Βαφτίσματος